Dyrektor Przedszkola – Marzena Skarbek-Kiełłczewska

Wicedyrektor Przedszkola – Anna Olesińska-Pawlak

Kierownik gospodarczy – Beata Szczepaniak

Sekretarka-technolog żywienia – Jolanta Safarzyńska

Oddział Żółty

nauczyciele: Kinga Tajgreber; Marzena Skarbek-Kiełłczewska

pomagają panie : Elżbieta, Krystyna

Oddział Czerwony

nauczyciele: Grażyna Laskus ; Danuta Skoczylas

pomagają panie : Małgorzata B.; Małgorzata P.

Oddział Pomarańczowy

nauczyciele: Barbara Staśkiewicz, Marianna Falkowska

pomaga pani: Elżbieta

Oddział Zielony

nauczyciele: Anna Kozłowska, Mariola Roloff

pomaga pani: Beata

pomoc nauczyciela (orzeczenie): pani Ewa

Oddział Niebieski

nauczyciele : Magdalena Nazaruk , Sylwia Malinowska

pomaga pani : Anna

Oddział Fioletowy

nauczyciele: Anna Olesińska-Pawlak, Renata Kosturkiewicz

pomaga pani : Agnieszka

Oddział Granatowy

nauczyciele : Alina Pacanowska, Maria Śmiech , Agata Mulik (nauczyciel wspomagający)

pomaga pani : Izabela

Przedszkole zatrudnia :

Logopedów (w tym 1 do dzieci z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) :

– Małgorzata Zason

-Monika Śniatkowska

Pedagogów Specjalnych:

– Agata Mulik

-.Monika Śniatkowska

Psychologa:

-Małgorzata Dusińska

Nauczyciela j. angielskiego:  

-Mirosław Cićkowski

Nauczyciel rytmiki oddelegowany jest z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Żoliborz, ul.Księdza Jerzego Popiełuszki 13, 01-595 Warszawa

Pozostali pracownicy

kucharka:

-pani Honorata

pomoce kuchenne:

-pani Elżbieta

-pani Magdalena

Szatnia (15:00-17:00)

pani Alina

dozorcy:

-pan Sylwester

-pan Robert

Przedszkole nr 96 objęte jest pomocą

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie,

przy ul. Felińskiego 15 – wejście od ul. Bitwy pod Rokitną

(tel. 22 277 22 18 i 22 277 22 10.).

Psycholog Poradni
mgr Małgorzata Dusińska
dyżuruje w Przedszkolu nr 96
środa w godzinach 8:00-12:00
Dyżur
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
czwartek w godzinach 16:00-20:00
kontakt:
m.dusinska@eduwarszawa.pl

Grafik nie uwzględnia nieobecności pracowników Poradni. Przed przybyciem prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 96 W WARSZAWIE