Nasze przedszkole powstało na warszawskim Żoliborzu we wrześniu 1954 roku. Początkowo mieściło się na Placu Henkla w starej willi i było prowadzone przez Caritas. W następnym roku przeniesione zostało na ulicę Wyspiańskiego i otrzymało numer 96. Przez wiele lat przedszkole pracowało jako placówka czterooddziałowa. Na przełomie 2009/2010 roku budynek i ogród przedszkolny poddano generalnemu remontowi. Dzięki temu zdecydowanie poprawiły się warunki lokalowe w budynku przedszkola, a także jakość wyposażenia ogrodu służącego dzieciom do zabawy na świeżym powietrzu. Ponadto zmiany architektoniczne wprowadzone w czasie remontu umożliwiły utworzenie piątego oddziału przedszkolnego. W roku szkolnym 2013/2014 powołano także szósty oddział dla mniejszej niż standardowa liczby dzieci. W roku szkolnym 2016/2017 utworzono siódmy oddział

W ramach inicjatywy lokalnej (dzięki zaangażowaniu rodziców),ogród przedszkolny został poddany w roku 2019 kolejnej modernizacji . Założeniem projektu było nadanie przedszkolnemu terenowi do rekreacji , funkcji miejskiego ogrodu, aby stał się on przyjazną przestrzenią do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Projekt zawierał również zakup 3 piaskownic . W roku 2020 dzięki środkom przekazanym przez Organ Prowadzący,  wyremontowano zabawki na przedszkolnym placu zabaw , wymieniono tartan (strefy bezpieczeństwa )oraz wyrównano nawierzchnię trawiastą stosując maty przerostowe. Przedszkole zakupiło dodatkowo 1 piaskownicę i osłony na wszystkie piaskownice

W roku 2022 Miasto Stołeczne Warszawa pozyskało środki finansowe od organizacji UNICEF na pomoc dla uczniów ukraińskich.W ramach tych działań nasze Przedszkole jako posiadające największą liczbę dzieci z Ukrainy , otrzymało dofinansowanie na zakup doposażenia placówki w tym zakup pomocy dydaktycznych, mebli zabawek itp.

Dziś Przedszkole nr 96 to wspaniały obiekt siedmiooddziałowy , który oferuje dzieciom przestronne, jasne, bezpieczne sale dydaktyczne z przylegającymi do nich łazienkami oraz dwie sale terapeutyczne   Znajduje się w pięknie położonej, cichej, pełnej zieleni części Żoliborza.Usytuowanie pozwala na szybkie dotarcie do przedszkola z innych dzielnic Warszawy. Stacja metra znajduje się w bliskiej odległości (10 minut pieszo).

Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w sprzęty dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci. Dwie sale dydaktyczne wyposażone są w tablice multimedialne, w jednej znajduje się dywan interaktywny do użytku wszystkich przedszkolaków.
Przedszkole dysponuje także nowocześnie wyposażoną kuchnią, w której panie kucharki przygotowują pyszne i zdrowe posiłki dla naszych dzieci, a wszystko pod okiem specjalisty – technologa żywienia.
W naszym Przedszkolu prowadzimy zajęcia, opierając się na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000356 )

Nauczycielki wykorzystują w swojej pracy  między innymi: pedagogikę zabawy, muzykoterapię, dramę, bajkoterapię, metodę projektu, metodę dobrego startu M.Bogdanowicz, gimnastykę twórczą K.Orffa i R.Labana, metodę ruchu rozwijającego W.Sherborne. Stawiają sobie za cel wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności przydatne na dalszych etapach kształcenia, ale także rozbudzenie dziecięcej ciekawości świata, poczucia odpowiedzialności za innych ludzi i świat przyrody oraz wrażliwości artystycznej.

Dzieci mogą uczestniczyć w organizowanych w przedszkolu zajęciach dodatkowych – rytmice, gimnastyce. 

W naszej placówce stwarzamy dzieciom ciepłą i przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, bliskości, każde dziecko traktowane jest u nas indywidualnie .