7.00 –
8.30
schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna, ćwiczenia poranne
(w okresie wiosenno-letnim pobyt dzieci w ogrodzie)
8.30 –
9.00
przygotowania do śniadania, śniadanie
9.00 –
12.00
zajęcia edukacyjne (z całą grupą oraz w małych grupach), zabawy ruchowe, tematyczne i konstrukcyjne w sali, zabawy w ogrodzie, teatrzyki, koncerty, wycieczki
12.00 – 12.30obiad,
12.30 – 14.30odpoczynek – słuchanie: opowiadań, wierszy czytanych przez nauczycielkę, muzyki relaksacyjnej i bajek z magnetofonu; zajęcia dodatkowe;
grupy starsze – dodatkowo praca indywidualna i w małych zespołach,
zabawy w ogrodzie przedszkolnym
14.30 – 15.00zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
15.00 – 17.00zabawy dowolne w sali i w ogrodzie oraz praca indywidualna