Opisy zajęć dodatkowych organizowanych w Przedszkolu nr 96:

Rytmika

Zajęcia z rytmiki odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach przedpołudniowych. W czasie zajęć dzieci poznają piosenki dziecięce wraz z dobraną do nich ilustracją ruchową lub tańcem, śpiewają przy akompaniamencie pianina, poznając jednocześnie budowę tego instrumentu oraz charakterystyczne dla niego brzmienie i sposób wydobywania dźwięków. Zajęcia z rytmiki dają dzieciom okazję do samodzielnego tworzenia prostego akompaniamentu rytmicznego z wykorzystaniem wybranych instrumentów perkusyjnych. W czasie tych zajęć dzieci przygotowują pod okiem nauczycielek, programy na uroczystości przedszkolne.

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia, w czasie których dzieci rozwijają różne sprawności ruchowe w sposób zrównoważony poprzez ćwiczenia, gry i zabawy, sprawiające im radość i wdrażające do poszanowania reguł fair play.

Język angielski-realizowany w ramach podstawy programowej

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem gier, piosenek, inscenizacji w oparciu o autorski program Hurry up! English is fun. Podczas zajęć dzieci nie tylko uczą się języka angielskiego, ale także poznają obyczaje krajów anglojęzycznych i zdobywają wiedzę o swoich rówieśnikach mieszkających w tych krajach, ich zabawach i życiu codziennym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

ZAJĘCIA
GRUPA CZERWONA

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
RYTMIKAXX
GIMNASTYKAX
ANGIELSKIXX

GRUPA ŻÓŁTA

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
RYTMIKAXX
GIMNASTYKAX
ANGIELSKIXX

GRUPA NIEBIESKA

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
RYTMIKAXX
GIMNASTYKAX
ANGIELSKIXX

GRUPA ZIELONA

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
RYTMIKAXX
GIMNASTYKAX
ANGIELSKIXX

GRUPA POMARAŃCZOWA

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
RYTMIKAXX
GIMNASTYKAX
ANGIELSKIXX

GRUPA FIOLETOWA

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
RYTMIKAXX
GIMNASTYKAX
ANGIELSKIXX

GRUPA GRANATOWA

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
RYTMIKAXX
GIMNASTYKAX
ANGIELSKIXX