Współpraca z Radą Rodziców to działania przynoszące radość dzieciom oraz dające satysfakcję rodzicom i nauczycielom. To przede wszystkim organizowanie imprez i spotkań integrujących całą społeczność przedszkola, a także dbanie o estetykę miejsca, w którym dzieci spędzają większą część dnia, umiejętne dysponowanie środkami finansowymi i pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinno-finansowej.

Przywiązujemy dużą wagę do wypracowania wspólnego modelu wychowawczego, dlatego tak ważnym źródłem wiedzy o dziecku są jego rodzice. Cenimy sobie kontakty indywidualne, dzięki którym poznajemy lepiej sytuację rodzinną dziecka, jego predyspozycje, uzdolnienia, potrzeby i problemy. Wszyscy pracownicy przedszkola mają za zadanie utrzymanie pozytywnych relacji z rodzicami jako współpartnerami w procesie wychowania dzieci.

 • Wysokość kwoty wpłacanej comiesięcznie na Radę Rodziców jest indywidualnie ustalana przez rodziców.
 • Numer konta bankowego  Rada Rodziców    64 1160 2202 0000 0004 7808 2194  

Proponujemy rodzicom następujące formy współpracy:

 • zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków odbywające się w maju i czerwcu, na których nauczycielki, które będą pracowały w grupie w następnym roku, bawią się z dziećmi i odpowiadają na pytania rodziców,
 • zebrania organizacyjne na początku roku szkolnego, na którym omówione zostają kierunki pracy dydaktycznej i wychowawczej w najbliższym roku szkolnym oraz zasady współpracy i sprawy organizacyjne,
 • zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci,
 • popołudniowe spotkania ze specjalistami, dzięki którym rodzice mogą czerpać fachową wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz mają możliwość skonsultowania się ze specjalistą,
 • konsultacje indywidualne z nauczycielami o umówionej godzinie,
 • uroczystości grupowe i przedszkolne, na których rodzice mogą zaobserwować umiejętności dzieci, ich predyspozycje, porozmawiać z nauczycielkami,
 • festyny rodzinne, które są okazją do spotkań całych rodzin i absolwentów oraz dają chętnym rodzicom pole do większej pomocy przy organizowaniu poczęstunku, przygotowywaniu festynu,
 • kącik dla rodziców (ogłoszenia, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze) to miejsce gdzie umieszczane są wszystkie ważne bieżące informacje oraz zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na każdy miesiąc,
 • eksponowanie prac plastycznych przy szatniach dzieci na specjalnych tablicach dla każdej grupy,
 • konkursy dla dzieci i rodziców, w których biorą udział całe rodziny,
 • W wyjątkowych sytuacjach rodzice oferują nam swoją fachową wiedzę np. prawniczą, dzięki której rozwiązujemy trudne problemy.

 • Regulamin Rady Rodziców