Akcja profilaktyczna PPIS w m.st. Warszawie „Wszawica? Nie zmora! Dzieci nie pokona!” 

Celem akcji jest kształtowanie świadomości społecznej, szczególnie rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz przypomnienie, że systematycznie dokonywanie przeglądu czystości skóry głowy i włosów swoich pociech to skuteczny sposób ograniczający rozprzestrzenianie się wszawicy w placówce oświatowej oraz redukuje do

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PLACÓWKI

Cel procedury Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania                    w Przedszkolu nr 96 w Warszawie.  Zakres procedury   Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.  Osoby podlegające procedurze Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Szanowni Rodzice Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa dzieci wydanymi przez Prezydenta m.st. Warszawy https://wsparcie.um.warszawa.pl/documents/67381/23141509/Zalecenia.pdf/0e79c16e-9950-b8ad-8b2d-ae257598a894?t=1678454730130 Co zrobić, gdy jesteś ofiarą przemocy lub molestowania albo świadkiem takiego zachowania? Jeśli jest ofiarą i potrzebujesz natychmiastowej pomocy, możesz się zgłosić