Przedszkole bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

Naszym celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, rozbudzanie ich ciekawości i wyobraźni, a przede wszystkim sprawianie naszym wychowankom radości dzięki możliwości zanurzenia się w świat dziecięcej wyobraźni, bajek i baśni, a także przyzwyczajanie do właściwego korzystania z książek.

Informacje o projekcie 

Program wskazuje pięć ważnych przedsięwzięć:

1. wspieranie rozwoju czytelnictwa, które warunkuje możliwość kształcenia się przez całe życie, wpływając na dobrostan jednostki i sposób jej funkcjonowania w społeczeństwie;

2. zahamowanie spadku liczby czytelników bibliotek publicznych;

3. poprawa atrakcyjności infrastruktury bibliotek publicznych;

4. wzmacnianie praktyk czytelniczych dzieci i młodzieży;

5. zmiana stereotypów dotyczących bibliotek i czytelnictwa.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0