Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl(otwiera się w nowej karcie)

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

  • numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

lub

  • numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru (dotyczy dzieci, które nie posiadają numeru PESEL)

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest po kliknięciu w zakładki: harmonogram rekrutacjikryteria rekrutacjizasady rekrutacji.

Najczęściej zadawane pytania o rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 :

https://edukacja.um.warszawa.pl/pytania-i-odpowiedzi-rekrutacja-do-przedszkoli

ZAPRASZAMY DO WIRTUALNEJ WIZYTY(ZDJĘCIA)W PRZEDSZKOLU NR 96 W WARSZAWIE

O NAS

Przedszkole nr 96 znajduje się w pięknie położonej, cichej, pełnej zieleni części Żoliborza.

Usytuowanie pozwala na szybkie dotarcie do przedszkola z innych dzielnic Warszawy. Stacja metra znajduje się w bliskiej odległości

Nasza placówka to siedmiooddziałowy obiekt przyjazny dzieciom i rodzicom Zatrudniony u nas personel podąża za dzieckiem, jego możliwościami i potrzebami rozwojowymi , przygotowuje do nauki w szkole i kształtuje kompetencje przyszłości (kreatywność, kooperacja, krytyczne myślenie, komunikacja) w sposób dostosowany do najmłodszych.

Nauczyciele są nastawieni na budowanie relacji i edukację rozumianą jako proces, otwarty na zmiany, ale zawsze wybierający efektywność zajęć.

Przedszkole oferuje dzieciom przestronne, jasne, bezpieczne sale dydaktyczne , wyposażone w sprzęty dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci oraz dwa gabinety terapeutyczne( terapii logopedycznej oraz integracji sensorycznej )

Dwie sale dydaktyczne wyposażone są w tablice multimedialne, w trzech oddziałach znajdują się monitory interaktywne

Posiadamy również dywan interaktywny do użytku wszystkich przedszkolaków.

Placówka zatrudnia psychologa oraz pedagoga specjalnego

Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów  i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu, rozwijaniu umiejętności i wypoczynkowi dzieci.

Posiłki dla dzieci, przygotowywane są w przedszkolnej kuchni pod okiem specjalisty – technologa żywienia.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, podzielonego na trzy place zabaw. Integralną część ogrodu stanowią alejki trawiaste, kwietniki z zielenią niską oraz zieleń wysoka.

Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz właściwie przygotowany zespół administracyjno – obsługowy.

Nauczycielki wykorzystują w swojej pracy różne metody,  między innymi: pedagogikę zabawy, muzykoterapię, dramę, bajkoterapię, metodę projektu, metodę dobrego startu M. Bogdanowicz, gimnastykę twórczą K. Orffa i R. Labana, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne. Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności oraz służą osiąganiu gotowości szkolnej. W naszym Przedszkolu prowadzimy zajęcia, opierając się na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf)

Indywidualizacja działań jest podstawą w pracy pedagogicznej. Każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego traktowania.

Dzieci mogą uczestniczyć w organizowanych w przedszkolu zajęciach dodatkowych – rytmice, gimnastyce. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego, przewidziany jest język angielski.

Uczestniczymy w wielu Projektach Edukacyjnych i Konkursach.

Wspomaganie rozwoju i edukacji odbywa się też poprzez uroczystości i występy na których dzieci prezentują swoje umiejętności.

W kalendarzu przedszkolnym są to: pasowanie na przedszkolaka, spotkania świąteczne, dzień babci i dziadka, dzień mamy i taty, pożegnanie starszaków,.

Współpracujemy z wieloma przedszkolami i szkołami, Biblioteką Publiczną, Strażą Miejską, Policją, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Uczelniami, Fundacjami , firmą gier planszowych Granna, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej.


W przedszkolu organizowane są pikniki w ogrodzie.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025